20216 VOLVO PENTA MD100 BK 120 kVA Stamford MC40B

20216 VOLVO PENTA MD100 BK 120 KVA 3 Phase Stamford MC40B