Mitsubishi S6A3-T2MPTK3

S6A3-T2MPTK3
Propulsion - IMO Tier II / CCNR-2 / EU-3A High speed - Propulsion package

Mitsubishi S16R2-T2MPTAW

S16R2-T2MPTAW
Diesel-electric propulsion - IMO Tier II High speed

Mitsubishi S12R-MPTAW,

S12A2-MPTAW
Diesel-electric propulsion - IMO Tier II High speed

Mitsubishi S12A2-MPTAW

S12A2-MPTAW
Diesel-electric propulsion - IMO Tier II High speed

Mitsubishi S12A2-MPTK

S12A2-MPTK
IMO Tier I / non emission High speed

Mitsubishi S6R2-T2MPTK3

S6R2-T2MPTK3 IMO Tier II / CCNR-2 / EU-3A High speed

Mitsubishi S6R-T2MPTK

S6R-T2MPTK
IMO Tier II / CCNR-2 / EU-3A High speed

Mitsubishi S6R2-T2MPTA(W)

S6R2-T2MPTA(W) IMO Tier II / CCNR-2 / EU-3A High speed

Mitsubishi S6R2-MPTK

S6R2-MPTK
IMO Tier I / non emission High speed

Mitsubishi S6R2-T2MPTK

S6R2-T2MPTK IMO Tier II / CCNR-2 / EU-3A High speed